Rzeczy
codzienne
Rzeczy
znaczące

Tworzymy rzeczy codzienne.
Praktyczne, trwałe i bliskie. Doprecyzowane w formie, bogate i złożone w swojej prostocie. Surowe przez naturalność użytych materiałów.
Idealnie piękne w niedoskonałościach i niepowtarzalnościach.

Znaczące.

Natura
we wnętrzu

Pracujemy z materiałami zakorzenionymi w lokalnej tradycji regionu – drewnem dębowym, skórą licową, kamieniem polnym. Te i inne, kiedyś powszechne i dostępne surowce, w obliczu zmian klimatycznych, stają się nowym luksusem.

Przedmioty są dla nas pomostem między ludzkimi zmysłami a światem przyrody. Przez formę, teksturę i kolory wprowadzają naturę do wnętrz.

Powrót do korzeni